Wisc-r Zeka Testine Çocuk Nasıl Hazırlanır? IQ: Zeka Katsayısı, Üstün Yetenekliler, Zeka

wiscrWisc-r  Zeka Testi Nedir

Wisc-R zeka testi 6–16 yaş grubuna yönelik uygulanan bir zeka testidir. Bu test bireysel olarak uygulanan bir testtir. Uygulaması 1 – 2 saat sürmektedir.Testte her alt testin soruları test yönergesine uygun bir şekilde çocuğa yöneltilir ve çocuktan sorulan soruları yanıtlaması istenir. Yanıtlar matbu forma işlenir.

 

 

Wisc-r Zeka Testi İçeriği

A) Sözel

1- Genel Bilgi; Çocuğun doğal çevre, okul çevresi ve kültürel ortamından ne kadar bilgi aldığıyla ilgili ve bilgi düzeyini gösteren bir alt testtir.
2- Benzerlikler; Çocuğun iki şey arasında benzerlik kurarken soyutlama ve genelleme yapıp yapamadığını, ayrıca bunu doğru ifade edip edemediğini gösteren bir alt testtir.
3- Aritmetik; Dikkati bir probleme yönlendirebilme ve öğrenme yeteneğini gösteren, zaman sınırlaması olan bir alt testtir.
4- Sözcük Dağarcığı; Çocuğun bildiği sözcük sayısını ve ifade becerisini gösteren bir alt testtir.
5- Yargılama; Muhakeme, akıl yürütme, duygusal ve mantıksal olgunluk düzeyini gösteren bir alt testtir.
6- Sayı Dizisi; Çocuğun işitsel uyaranları anımsama gücünü gösteren bir alt testtir.

B) Performans

1-Resim Tamamlama; Dikkati görsel uyaranlara yoğunlaştırabilmeyle ilgili bir alt testtir. Çocuktan resimde eksik olan detayları ayırt etmesi istenir.
2-Resim Düzenleme; Olaylar dizisini algılama, neden- sonuç ilişkisi kurabilme, muhakeme gücüyle ilgili bir alt testtir.
3-Küplerle Desen; Görsel hareketsel  mekansal koordinasyonla, parçalar arası ilişkide bütüne giderken ön tahmin yeteneğiyle ilgili bir alt testtir.
4-Parça Birleştirme; Görsel- hareketsel koordinasyonla, parça bütün ilişkisini kavramayla ilgilidir.
5-Şifre; Çalışma hızı, görsel hareketsel koordinasyon, sıraya koyma, psikomotor hız, görsel uyaranları anımsama ve konsantrasyon yeteneği ile ilgili bir alt testtir.
6-Labirentler; El-göz koordinasyonu, figür- zemin algısıyla ilgili bir alt testtir. Sayılar ve labirentler alt testleri yardımcı ek testlerdir.

 

Wisc-r  Zeka Testine Çocuk Nasıl Hazırlanmalı?

Bu test çocuğunuzun sözel ve performans kabiliyeti ile IQ düzeyini belirleyen bir çalışmadır. Wisc-r testine girmeden önce çocuğu teste hazırlamak yalnızca kendinizi kandırmak olur. Bilim Sanat Merkezlerine girebilmek için ya da IQ testinin yüksek çıkabilmesini sağlamak ne çocuğa ne de size bir fayda sağlar. Keza bilim sanat merkezleri kurs niteliği taşımaz ve öğrencilere destek ders verme amaçlı kurumlar değillerdir. Bu gibi üstün zeka tanısı konmuş çocukların eğitim gördükleri yerlerde bireylerin yetenekleri doğrultusunda gelişmeleri için destek sağlanır. Yani çocuğunuz üstün zekalı değilse bu gibi çalışmalarda bulunmak size fayda sağlamayacağı gibi normal devam eden eğitim yaşantısında çocuğa kendini değersiz/yetersiz hissetmesine neden olabilir.

Tavsiyemiz bu gibi benzer testlerin çocuğunuzun gerçek performansını ölçebilmesi için sizlerin olabildiğince şeffaf davranmanız ve müdahalede bulunmamanızdır.

E-zeka.net

Wisc-r Zeka Testine Çocuk Nasıl Hazırlanır?
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Son Yorumlar

Bir yanıt bırak

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.