iş sağlığı ve güvenliği

İş Sağlığı Ve Güvenliği Gerekli Belgeler

Bu yazı Kurum/okullarda risk değerlendirme yapılması 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre okullarımızda konu ile ilgili klasör hazırlanması, bununla ilgili dosyaları oluşturmaları gerektiğinden gereken belgelere ulaşmanız amacıyla hazırlanmıştır. AMAÇ Bu kontrol listesi, ofis/bürolarda20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe giren […]