İş Sağlığı Ve Güvenliği Gerekli Belgeler Gündem

iş sağlığı ve güvenliği

Bu yazı Kurum/okullarda risk değerlendirme yapılması 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre okullarımızda konu ile ilgili klasör hazırlanması, bununla ilgili dosyaları oluşturmaları gerektiğinden gereken belgelere ulaşmanız amacıyla hazırlanmıştır.

AMAÇ

Bu kontrol listesi, ofis/bürolarda20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği uyarınca risk değerlendirmesinin gerçekleştirilmesi sürecinde yol göstermek amacıyla hazırlanmıştır.

Kontrol listesi doğru bir şekilde uygulanıp, uygun olmadığını değerlendirdiğiniz konularda gerekli önlemler alındığı takdirde işyerleriniz, sadece çalışanlar için değil müşteriler için de sağlıklı ve güvenli yaşam alanlarına dönüşecektir.

YÜKÜMLÜLÜK

  • Ofis/bürolar için bu kontrol listesinin ihtiyaca göre geliştirilip doldurularak işyerinde bulundurulması, belirli aralıklarla güncellenmesi ve bu değerlendirme sonucunda alınması öngörülen tedbirlerin yerine getirilmesi gerekmektedir.
  • Risk değerlendirmesi; ofis/bürolarda var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörlerin ortadan kaldırılması için yapılması gerekli çalışmaları kapsar.
  • 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğine göre işyerinin faaliyet alanının yer aldığı tehlike sınıfı tespit edilmelidir. İşyerinin tehlike sınıfı ve çalışan sayısına bağlı olarak iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirilmesi veya ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden bu hizmetin temin edilmesi yükümlülüğü ile ilgili tarih, 6331 sayılı Kanunun “Yürürlük” başlıklı 38 inci maddesine göre belirlenmelidir.
  • İşyerinde gerçekleştirilecek risk değerlendirmesinin İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinde belirtilen ekip tarafından yürütülmesi gerekmektedir. İhtiyaç duyulduğunda bu ekibe destek olmak üzere dışarıdaki kişi ve kuruluşlardan da hizmet alınabilir. İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirilmesi yükümlülüğünün yürürlüğe girmediği işyerlerinde ise oluşturulacak ekipte bu profesyoneller bulunmaksızın işveren(ler) ve çalışan(lar) birlikte risk değerlendirmesini gerçekleştirebileceklerdir.

Yapılmış olan risk değerlendirmesi; İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğinin 12 inci maddesi uyarınca tehlike sınıfına göre çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli işyerlerinde sırasıyla en geç iki, dört ve altı yılda bir yenilenir. İşyerinde herhangi bir değişiklik olması (örneğin asma kat eklenmesi vb.)durumunda bu süreler beklenmeksizin risk değerlendirmesi yenilenir.

  • Bu kontrol listesi doldurulduktan sonra HERHANGİ BİR KURUMA BİLDİRİM YAPILMAYACAKTIR. İşveren tarafından, denetimlerde gösterilmek üzere İŞYERİNDE SAKLANACAKTIR.
  • Ofis/büro, bina içerisinde faaliyet göstermekte ise; bina yönetimi tarafından koordinasyonu sağlanan risk değerlendirmesi çalışması da ofis/büroda gerçekleştirilecek risk değerlendirmesinde dikkate alınır. Ofis/büronun, bir yapının tümünde faaliyet göstermesi halinde kontrol listesinde yer alan yangın ve asansörler ile ilgili konu başlıkları ofis/büro işvereni tarafından yapılan risk değerlendirmesinde ele alınır.
  • Uygun olmadığını düşündüğünüz durumlar için belirlediğiniz her bir alınması gereken önlemin takibi yapılmalı ve sorumlu kişilerce, öngörülen tarihe kadar gerçekleştirildiğinden emin olunmalıdır.

İşte İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Gerekli Olan Belgeler

Aşağıdaki belgeleri tıklayarak okuyabilir veya indirebilirsiniz.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu (pdf)

Bina ve Ofislerde Risk Değerlendirme Kontrol Listesi (word)

Çalışma-Talimatı-Ve-Kişisel-Koruyucular-Zimmet-Tutanağı (word)

İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi (excel)

Kişisel Koruyucu Malzeme Zimmet ve Taahhut Tutanağı (word)

Kişisel Koruyucu Zimmet Tutanağı Örneği (word)

Kişisel Koruyucu Donanım Taahhüt ve Teslim Formu (word)

Kişisel Koruyucu Donanım Teslim Formu (excel)

Kişisel Koruyucu Malzeme Teslim Tutanağı (excel)

Kişisel Koruyucu Malzeme Teslim ve Taahhüt Belgesi (word)

Kişisel Koruyucu Malzeme Zimmet ve Taahhüt Tutanağı (word)


Mevcut Tehlikeler Nelerdir? (word)

Risk Analizi ve Değerlendirme Yöntemi (word)

Risk Değerlendirme Ekibi (word)

Risk Değerlendirmesi Raporu-1 (word)

Risk Değerlendirmesi Raporu (word)

Risk Değerlendirmesi Yapılmasının Nedenleri Nelerdir? (word)

Tehlikeye Maruz Kalanlar Kimlerdir? (word)

İş Sağlığı Ve Güvenliği Gerekli Belgeler
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Bir yanıt bırak

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.