1. ve 2. Sınıf BİLSEM GTS Merak Edilenler ve Cevapları 1st and 2nd class SAC Exams Wonder About and Answers Üstün Yetenekliler

bilsem tablet

1. ve 2. Sınıfların girecekleri BİLSEM Grup Tarama Sınavı 27 Şubat 2016 tarhide başlıyor. Bu konuda velilerin, öğrencilerin ve öğretmenlerin akıllarında bir çok soru var. Bu yazımızda elimizden geldiğince bu soruları cevaplamaya çalışacağız.

Eğer sizlerin de sorularınız var ve aşağıda cevaplarını bulamadıysanız yazının altına veya Facebook’a yorum yazarak sorularını sorabilirsiniz.

Grup Tarama Sınavı Ne Zaman Başlayacak?

27 Şubat 2016 Cumartesi günü 1. ve 2. sınıf öğrencileri Grup Tarama Sınavlarına girmeye başlayacaklar.

Sınava girecek öğrenci yanında ne getirmeli?

Sınav yapılacak olan merkezlerde ilgili hazırlıklar yapılmakta olup, öğrenciler okullarından aldıkları belgeleri ve nüfus cüzdanları ile sınav yerlerine ilgili zaman diliminde gitmeleri yeterli olacaktır.

Sınav yerini ve zamanını nereden öğreneceğim?

Öğrenciler sınav yerlerini, sınav tarihi ve saatini kendi okullarından öğrenebilirler.

Okullar belgelere nasıl ulaşacaklar?

E-Okul Sistemi aracılığı ile okullar, öğrencilerinin Grup Tarama Sınavı ile ilgili bilgilerine ulaşabilirler.

Resim veya Müzik Yeteneği olan öğrenciler için sorular farklı mı?

Hayır farklı değil. 1. ve 2. sınıf öğrencisi hangi alandan (Genel Yetenek, Müzik, Resim) önerilirse önerilsin aynı Grup Tarama Sınavına girecektir. Bu elemeyi geçen öğrenciler daha sonra kendi alanlarından bireysel incelemeye tabi tutulacaktır.

*Oturumlardan bahsediliyor. Benim çocuğum Grup Tarama Sınavında kaç oturuma girecek?

Grup Tamara Sınavında her bir öğrenci sadece 1 oturuma katılır. Gruplar 10 öğrenciden oluşur. Mekan, sınav süresi, zaman, öğrenci sayısı, öğrencinin daha rahat bir sınav geçirebilmesi ve maddi sebeplerden dolayı 1. ve 2. sınıf öğrencilerinin girecekleri Grup Tarama Sınavları oturumlar halinde düzenlenmektedir. Her öğrenci kendisine belirtilen tarih ve saatteki oturuma katılmalıdır. Sistem buna göre düzenlenmiştir.

Grup Taraması sonucunda ne olacak? BİLSEM’e girecek mi?

Grup Taraması Bilim ve Sanat Merkezi öğrenci seçmelerinin 2. aşamasıdır. Bu aşamayı geçen öğrenciler kendi yetenek alanlarında (Resim Yeteneği, Müzik Yeteneği veya Genel Zihinsel Yetenek) bireysel incelemeye alınacaklardır. Bireysel incelemeyi geçen öğrenciler Bilim ve Sanat Merkezlerine gitmeye hak kazanmış olurlar.

Grup Tarama Sınavı için kalem silgi gerekli mi?

1.ve 2. sınıflar için düzenlenen Grup Taram Sınavları tabletler üzerinden yapılacaktır. Bunun için kalem veya silgiye gerek olmayacaktır.

İlk oturum 27 Şubatta diyorsunuz. Diğer oturumlar ne zaman?

Evet ilk oturum 27 Şubat 2016 Cumartesi günü uygulanacak. Daha sonra hafta sonları günde 4 oturum olarak düzenlenmeye devam edilecektir. Sizin bulunduğunuz bölgedeki öğrenci yoğunluğu oturumların sayısını belirler. Bakanlık Nisan Ayının Sonuna kadar bütün Grup Taramalarını bitirmeyi hedefliyor.

Sınav başlangıcında tc kimlik numaralarını çocuklar mı girecek ?

Hayır. Sınavın başlangıcında gözetmen öğretmen tarafından çocuğun T.C. Kimlik Numarası girilir.

Kaynak: Öğretmen Kılavuzu. (Buradan ulaşabilirsiniz.)

Sınav sırasında çocuklara sorularla ve teknikle ilgili açıklama yapılacak mı?

Evet yapılacak. Sınav başlamadan önce öğretmenler sistemi öğrencilere tanıtır. Öncelikle örnek uygulamagösterilir. Ardından alıştırmalar çözülür. Daha sonra sınav başlar.

Soruları tekrar tabletten kontrol edebilecek mi?

Soruyu cevapladıktan sonra “Sonraki Soru” tuşuna tıklayarak yeni soruya geçilir. “Sonraki Soru” tuşuna tıklamadan veya cevap için tanınan süre bitmeden önce çocuk cevabını değiştirebilir. Sınav bittiğinde tekrar geri dönüş olmayacaktır. Bunun için çocuk zamanında ve doğru olduğunu düşüdüğü cevabı işaretlemelidir.

Sınav ne kadar sürecek?

Sınav örnekler, alıştırmalar ve eş zamanlı öğretmen açıklamaları bittikten sonra başlar. Çocuğun her bir soruyu cevaplaması için yeterli bir süre ayrılmıştır. Sürenin bitmesine 10 saniye kala ekranın sağ üst köşesinde süre hatırlatması çıkacaktır. Son 10 saniye geri sayarak bittiğinde yeni soruya otomatik olarak geçer. Her sorunun kendi süresi vardır. Son sorunun cevaplama süresi bittiğinde sınav süresi bitmiş demektir ve geriye dönüş yapılmaz.

Yanlış tuşlama yaparsa düzeltilmesi nasıl yapılacak?

Yanlış tuşlamadan kasıt eğer yanlış cevap şıkkı işaretlemesi yapıldığı ve bir sonraki soru tuşuna basıldı ise bunun düzeltmesi mümkün değil. Çünkü sistem cevap verildiği ve ileri tuşuna basıldığı için bir sonraki soruya geçecektir ve geri soruya dönmeyecektir. Burada öğrenciler doğru olduğunu düşündüğü maddeyi dikkatli bir şekilde işaretlemelidirler.

Bunun haricinde eğer çocuk ekranın alt kısmında bulunan menü veya ana ekran tuşlarına basarsa gözetmen öğretmenden yardım isteyebilir. Sınav sırasında cihazın geri tuşu işlevsiz hale getirilmiş olup geri tuşuna basılsa dahi işlememeyecektir.

Grup Tarama Sınavı 2. Sınıflar için ne zaman olacak? / Grup Tarama Sınavı 1. Sınıflar için ne zaman olacak?

Tabletle yapılan Grup Tarama Sınavı 1. ve 2. sınıflar için yapılacaktır. Bu sınav ortalama bir ay boyunca hafta sonları yapılacak olup. Her öğrenci kendi giriş belgesinde yazılı olan sınav günü ve saatinde ilgili sınav merkezinde girecektir. 1. ve 2. sınıf ayrımı yoktur.

Sınavlar bu hafta değil deniliyor. Milli Eğitim Müdürlüklerinin ve Okulların haberi yok neden yok?

1. ve 2. sınıflar için Grup tTaram Sınavları 27 Şubat 2016 Cumartesi günü başlıyor. Bakanlık listeleri çarşamba günü yayınladı ve hızlı bir bilgi akışı oldu. Bazı okullar bunu takip edememiş olabilir. Kaldıki 27 Şubat günü bütün öğrenciler sınava girmeyecekler. 27 Şubat Cumartesi günü sadece bir oturum yapılacak. Daha soraki haftasonları (Cumartesi ve Pazar Günleri) günde dörder oturum yapılacak. O okulun öğrencileri bugünlerden birinde sınava giriyor olabilir. Onun için o okul ve/veya okulun öğrencileri için 27 Şubat günü değilde başka bir gün sınavı vardır. Burada dikkat edilmesi gereken e-okul sistemi üzerinden çıkarılacak olan giriş belgesinin üzerindeki tarih ve saattir.

3.sınıfların sınav sonuçları ne zaman açıklanacak acaba?

3. ve 4. sınıfların girmiş oldukları Grup Tarama Sınavı sonuçalrı kılavuzda yer alan takvime göre 09 Mart 2016 tarihinde açıklanacaktır.

Peki ne tür sorular olacak lütfen bu konuda da bilgilendirme yapın ki hiç değilse aliştırma yapalım.. İlk defa duyuyorum bu sınavı ve kızım da girecek birinci sınıf… Playstore’dan bir demo yükledim ama çok yetersiz

Belki de veliler çocuklardan daha heyecanlı… Bu sistem (tabletle uyuglanan sistem) ilk defa uygulalanacak. Şu anda kimse demo uygulamada verilen örnekler haricinde daha fazla içeriğin ne olduğunu bilmiyor. Biliyorum diyen de yalan söyler. Sadece örneklerden yola çıkarak ve bu tarz seçmelerde nelerin kullanılacağı tahmin edilebilir.

Dikkat, akıl yürütme, muhakeme yeteneği, şekilller ve kavramlar arasındaki benzerlikler ve farklılıklar, ayırt edebilme, örüntü kurma ve benzeri veya farklı zihinsel aktivitelerin ölçüleceği bir sınav olarak tahmin yürütülebilinir.

Benim çocuğum kaç doğru yaparsa sınavı kazanır?

Sınava giren çocukların kaç doğru yaptığı önemli. Bakanlık belirli bir sayıda çocuğu bireysel incelemeye çağıracaktır. Onun için sınava giren kendi akranları (sınıf düzeyindekiler) arasında kaçıncı olduğu daha önemli. Yani şu kadar doğru yapan kazanır demek bu aşamada yanlış olur.faq-saac

1 and 2, Group Science and Arts Centre (SAC) will enter the Class Screening Test begins on February 27, 2016 tarhinin. In this regard, parents, students and teachers have a lot of questions in mind. In this article we will try to answer these questions as best we can.

If you have any questions you can ask questions by typing in the comments below or Facebook type can not find the answer below.

Group Screening Exam When to start?

February 27, 2016 Saturday 1st and 2nd grade students will begin to enter the Group Screening Exam.

What to Bring students to take the exam?

Examinations carried out preparations for the centers is to be made, the students go about their place in time for your exam with documents and identity cards they receive from the school will be sufficient.

I will learn from the exam location and time?

Students place their exams, exam date and time, can learn from their schools.


Schools will get what documentation?

E-school system via schools, students have access to information about the Group Screening Exam.


Have pictures or questions for students with different music talent?

No no different. 1st and 2nd grade students which area (General Ability, Music, Pictures) recommended if you will come to the same group suggested Screening Exam. This Shortlisted students will then be subject to individual examination of their field.


Talk of the session. My child is in Group Screening Exams will take many sessions?

Group Tamara each student participating in the exam, only 1 session. Group located in 10 students. Space, exam duration, time, number of students, student groups will enter the 1st and 2nd grade students to pass an exam and more comfortable due to financial reasons Screening Exams are organized into sessions. Each student must attend his session with the specified date and time. The system is arranged accordingly.


What will happen as a result of Group Scan? He/She will enter the SAC?

2. Scan the group stage of the Science and Art Center student selection. At this stage, the students in their field of competence (Picture talent, music talent or General Mental Ability) will be individual examination. Individual examination of the students will be eligible to go to the Science and Arts Centre.


Is it

necessary for the Group Screening Exam pencil eraser?

Tara Group arranged for 1st and 2nd class exam will be done through the tablet. You will not need a pen or eraser.

1. ve 2. Sınıf BİLSEM GTS Merak Edilenler ve Cevapları 1st and 2nd class SAC Exams Wonder About and Answers
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Son Yorumlar

  1. damla

    Peki sınav öncesi bu bahsettiğiniz sınavda çıkması düşünülen; dikkat, akıl yürütme, benzerlik ve farklılıklar, örüntü kurma v.s gibi içeriği olan kitap varmıdır önceden alıştırma yapmak sınava hazırlık çalışması için 2. Sınıf

Bir yanıt bırak

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.