Bilim ve Sanat Merkezi Nedir? Zeka

Bu makale, üstün yetenekli çocuklar için bir eğitim kurumu olan bilim ve sanat merkezini konu almaktadır.

Bilim ve sanat merkezinin tanımı.
Milli Eğitim Bakanlığı Bilim ve Sanat Merkezi Yönergesinin 21. Maddesine göre şöyle tanımlanmıştır;
Bilim ve sanat merkezi, okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim çağındaki üstün yetenekli çocuk/öğrencilerin bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla açılmış olan bağımsız özel eğitim kurumudur.” 

Bağlı oldukları birim
Bilim ve sanat merkezleri Milli Eğitim Bakanlığının Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı olarak çalışmalarını sürdürürler.

Hedef Kitlesi
Bilim ve sanat merkezlerinin hedef kitlesi 3–6 yaş grubu okul öncesi üstün yetenekli çocuklar ile ilköğretim ve ortaöğretimde okuyan üstün yetenekli öğrenciler/çocuklardır.

Eğitim Sistemi
Merkeze devam eden okul öncesi çocukları tam gün, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri için ise okullarına takviye olarak yarı zamanlı eğitim verilmektedir. İlköğretim ve ortaöğretim öğrencileri kendi akranlarıyla beraber okullarına devam ederler. Öğrenciler kendi üstün yeteneklerini fark etmeleri, ortaya çıkarmaları için okul zamanlarından arta kalan uygun görülen zaman dilimlerinde merkezde bireysel yeteneği doğrultusunda eğitim görürler.
Her öğrenci için bireyselleştirilmiş eğitim planı (BEP) ve Bireyselleştirilmiş Öğretim Programı (BÖP) hazırlanır. Bu nedenden bilim ve sanat merkezleri standart bir müfredat yerine bireyselleştirilmiş müfredatlar takip ederler.
Senede üç dönem halinde eğitim verebilirler. Bunlardan ikisi okulların birinci ve ikinci dönemi ile paralel olan dönemlerdir. Üçüncü dönem ise Temmuz ve Ağustos aylarında yaz kampı gibi etkinlerin düzenlendiği dönemdir.

Öğrenci Seçimi
Bilim ve sanat merkezlerine öğrencilerin kayıt olabilmeleri için bir dizi faaliyetten geçmeleri gerekmektedir. Bu tanılama (üstün yetenekli olduğunu anlama) için gereklidir.  Bunlar aday gösterme, ön değerlendirme, grup taraması, bireysel incelemedir.

            Aday gösterme; Bu aşamada üstün yetenekli olduğu düşünülen çocuk bilim ve sanat merkezine aday olarak gösterilir. Öğrenim çağına göre veliler, sınıf öğretmenleri, şube rehber öğretmenleri, rehberlik ve araştırma merkezleri (incelemeye aldığı çocuğu) öğrenci ile ilgili “Gözlem Formu”nu doldururlar. Doldurulan öğrenci gözlem formu ile bilim sanat merkezine başvuruda bulunulur.

            Ön değerlendirme; Bilim ve sanat merkezinde kurulan ön değerlendirme kurulu tarafından başvurular incelenir. İnceleme sonucu uygun görülenlerin okullarına öğrencinin grup taramasına girmesi için bilgilendirme yazısı gönderilir.

            Grup taraması; Grup taramasında çocuğun yeteneklerini ölçecek, gruba yönelik yetenek testleri uygulanır. Burada çocuğun yetenek profili ortaya çıkar. Testler çocukların farklı yeteneklerini ölçer. Uygulanan grup yetenek testleri öğrencinin öğrenim çağına göre farklılık gösterir. Grup testlerinden Temel Kabiliyetler Testi (TKT) 5-7 / 7-11 / 11-17; Temel Yetenekler Testi (TYT) 6-8 gibi testler uygulanabilir. Daha sonra en yüksek puan alan çocuktan başlayarak bir sıralama yapılır. Merkezin kapasitesi göz önüne alınarak belirli bir oranda (örnek: 3 x merkez kontenjanı gibi) öğrenci bireysel incelemeye çağırılır.

            Bireysel inceleme; Bireysel incelemeye gelen çocuklar ikinci bir testle karşılaşırlar. Bu sefer testler grup halinde değil, bireysel olarak yapılır. Bunlar objektif ve bağıl ölçme araçlarıdır.  Bu test sonucunda da öğrencinin yetenekli olduğu alanlar ortaya çıkar. Porteus Labirentleri Testleri, Stanford -Binet Zeka Testi, Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği (VVISC-R) gibi testler uygulanabilir. Tanılama komisyonunca uygun görülen rehberlik ve araştırma merkezleri, örgün eğitim, yaygın eğitim, üniversiteler ile benzeri diğer kurumlarda görevli psikolojik danışmanlar, bilim ve sanat merkezlerinde testi uygularlar. Bireysel incelemeden de olumlu yanıt alınan öğrenciler arasında bir sıralama yapılır. Asil ve yedek öğrenci listeleri duyurulur.

NOT1: Bütün bu işlemler sonucu bilim ve sanat merkezi listelerine giremeyen öğrenciler/çocuklar “üstün yetenekli çocuk değildir” diye bir çıkarımda bulunmak yanlış olur. Bilim ve sanat merkezleri kendi kontenjanları oranında bünyesine öğrenci alabilirler. Bunun için bir sıralama yapmak zorundadırlar. Değerlendirmeler sonucu en yüksek puan alan öğrenciden başlayarak kontenjanları kadar çocuğu seçerler. Daha altta kalan çocukların da üstün yetenekli çocuklar olabilme ihtimali vardır.

NOT2: Unutmayın ki; hiçbir test tek başına öğrencinin durumunu belirleyici (tanılayıcı) değildir.

Bulunduğu yerler ve iletişim bilgileri
Türkiye genelinde Aralık – 2011 itibariyle 58 adet bilim ve sanat merkezi bulunmaktadır.
Bilim ve sanat merkezlerinin bulunduğu il/ilçe, açık adres, telefon, web sitesi ve e-posta adresi gibi bilgilerine ulaşmak için burayı tıklayınız.

Bilim ve sanat merkezi matbuu evrakları

Faydalanılan Kaynaklar:

Bilim ve Sanat Merkezi Nedir?
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Bir yanıt bırak

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.