Rtimk Zeka

Ritmik (Müziksel) Zeka – Çoklu Zeka Kuramı (videolu örnek)

Çoklu zeka kuramlarından müziksel zeka, eğitim sistemizde göz ardı edilen bir zeka bölümü. Eğer “sayısal zekamız iyiyse zekiyizdir; değil ise zeki değilizdir” diye bir anlayış var. Tabiki zeka katsayının yüksek olmasında ve diğer zeka bölümlerinin yüksek olmasında saysal zekanın önemi vardır. Fakat sayısal zeka ile zeki veya dahi nlayışımızı kısıtlamak yanlış olur. Türkiyede sözel zekaya […]