BİLSEM’e Aday Gösterme Süreci Nasıl Yapılacak? Üstün Yetenekliler

Seçmeler 1, 2 ve 3. sınıf düzeyinde olup sınıf öğretmenleri tarafından aday gösterilen ve uygulamaya giriş ücretleri yatırılan öğrencilerin yetenek alanlarına (genel zihinsel, resim, müzik) göre gözlem formları 1329 Kasım 2017 tarihleri arasında e‐okul sistemi üzerinden kılavuzda belirtilen aşamalar izlenerek doldurulacaktır.

ÖNEMLİ: Öğrenci gözlem formları takvimde belirtilen zamanda sınıf öğretmeni tarafından doldurulacaktır. Gözlem formları takvimde belirtilen süre geçtikten sonra ücret yatırılmış olsa bile doldurulamayacaktır.

 Bir öğrenci en fazla iki yetenek alanından aday gösterilebilecektir. Örneğin genel zihinsel ‐ resim, genel zihinsel ‐ müzik, resim ‐ müzik. Öğrenci bir önceki eğitim öğretim yılında bir yetenek alanından BİLSEM’e kayıt hakkı kazanmış ise bu yıl da başka bir yetenek alanından aday gösterilebilir. Gözlem formu doldurulduktan ve kaydetme işlemi tamamlandıktan sonra raporlama butonuna tıklanıp öğrencinin aday gösterildiği yetenek alanları ile ilgili iki çıktı alınacak ve bu belgeler aday gösteren sınıf öğretmeni ile okul idarecisi tarafından imzalanacaktır. Okul idaresi raporun bir örneğini imza karşılığında veliye teslim edecek, bir örneğini okulda muhafaza edecektir. 1, 2 ve 3. sınıfa devam edip yetenek alanlarına göre aday gösterilen ve e‐okul sistemi üzerinden gözlem formu doldurulan öğrencilerin hangi yetenek alanından aday gösterildiği 0408 Aralık 2017 tarihinde http://www.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.

ÖNEMLİ: Öğrencinin aday gösterildiği yetenek alanlarında bir değişiklik yapılması söz konusu ise gerekli düzeltmelerin 0408 Aralık 2017 tarihleri arasında eokul sistemi üzerinden yapılması gerekmektedir. Belirtilen tarihten sonra öğrencinin yetenek alanı ile ilgili herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır.

BİLSEM’e Aday Gösterme Süreci Nasıl Yapılacak?
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Bir yanıt bırak

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.