Memura 1 Derece Şubatta Gündem

Memur

2016-2017 yılına toplu sözleşmede mutabakat altına alınan maddeye göre yapılacak memurlara 1 Derece uygulaması şubat ayında uygulamaya konulacak. Toplu sözleşme görüşmelerinde belirlenen karar metni:

“İlave derece verilmesi

Madde 28- (1) 457 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ek geçici madde, 458 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa eklenen mülga ek geçici madde ve 459 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa eklenen ek geçici madde hükümleri; anılan ek geçici maddeler kapsamında belirtilen (sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar dahil) ve bu ek geçici maddeler ile 2/2/2005 tarihli ve 5289 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmamış olanlardan 15/1/2016 tarihinde görevde bulunanlar (aylıksız izinde bulunanlar dahil) ile bunlardan anılan tarihten önce emekli, adi malüllük, vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile dul ve yetim aylığı alanlar hakkında da uygulanır.”

Kısaca 2005 yılı ve sonrasında göreve başlayan ve şuan görevde bulunan memurlara 1 derece verilecektir. Yapılan derece terfi ile maaşlara geçilen derece katsayısı oranında artış da sağlanacaktır.

Memura 1 Derece Şubatta
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Bir yanıt bırak

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.