ÖĞRENCİLERİN DERS KATILIMINI SAĞLAMA Okul Rehberliği, Psikolojik Danışma & Rehberlik

ÖĞRENCİLERİN DERSE KATILIMINI SAĞLAMA YOLLARI     

Öğretim ortamında öğrencilerin ilgisini çekmenin ve bunu sürdürmenin sırrı öğrenci katılımını sağlamaktır.

Düz anlatım, halen en çok kullanılan öğretim yöntemi olmaya devam ediyor. Bazı kişiler bu yöntemle, özellikle öğretmen dersi çok iyi anlatırsa, çok şey öğrenebilir. Anlatıma dayalı derslerin bir çok yararı var: bilgileri etkili şekilde iletir, kalabalık sınıflarda iletişim kurmak için en iyi yoldur, heves – bağlılık – heyecan gibi güçlü duyguları uyandırabilir.

Ancak, bu yöntemin bazı önemli sorunları da vardır. Birçok kişi sunu ne kadar dinamik veya eğlendirici olursa olsun pasif şekilde dinlerken öğrenmeyebilir.

Derslerde öğrenci katılımını arttırdığınız zaman, aynı zamanda öğrencilerin dikkatlerini çekmiş, içeriği açıklığa kavuşturmuş, fikirleri bireysel durumlara uygun hale getirmiş, kavramaya yardımcı olmuş olursunuz. Sonuç olarak, öğrenciler daha fazla öğrenir.

 

1.   Görsel ve işitsel materyal kullanın

Öğrenme işlemine katılan duyu organı sayısı ne kadar fazla ise o kadar iyi öğrenir ve o kadar geç unuturuz. Öğrendiklerimizin çoğunu ise gözlerimiz yardımıyla öğreniriz

2.   Soru sormalarını isteyerek öğrencileri cesaretlendirin

Öğrencileri ciddiye alın ve dikkatle dinleyin.

3.   Not alma işlemine rehberlik edin

 Not alma işlemine yardım etmenin en kolay yolu, öğrencilere dersin taslağını göstermektir.

4.   Tartışmayı teşvik edin

Tartışmaya bir cümle, soru ya da sorunu gündeme getirerek başlayabilirsiniz. Tartışma yöntemleri; 4 ile 6 kişi arasındaki küçük tartışma grupları oluşturarak veya 6 ile 10 kişiden oluşan grubun kendi aralarında tartışıp diğer öğrencilerin bu grubun etrafında çember oluşturarak tartışanları dinlemeleri gibi değişik şekillerde olabilir.

5.   Öğrencilerin yazılı olarak katılımını sağlayın

Bir ders öncesinde, sonrasında veya ders sırasında öğrencilerden bir soru, fikir veya görüşe yazılı olarak tepkide bulunmalarını isteyin. Bu yazılı cevap gizli tutulabilir, grupla paylaşılabilir veya öğretmene geri verilebilir. Temel gerekçe, katılımcılara düşüncelerini açıklığa kavuşturmaları ve dersin içeriğini bireyselleştirmelerine yardımcı olmaktır.

6.   Bir kavram şeması oluşturun

Bir sunu sırasında veya sonrasında, öğrencilerden dersin temel kavramlarını bir şema şeklinde göstermelerini isteyin. Katılımı sağlama tekniği olarak kavram şeması kullanmak istediğinizde, bunu, öğrencilerin daha dikkatli dinlemelerini sağlamak için, öğrencilere daha önceden bildirin

7.   ‘… öğrendim’ ve ‘…merak ediyorum’ ifadelerini kullanmalarını isteyin

Bu basit cümle tamamlama alıştırması, öğrencilerin öğrendiklerini değerlendirmede sizlere kolaylık sağlar. Cümleler bir ders sırasında veya sonunda yazılabilir, öğrencilere özel olabilir, öğretmene verilebilir veya diğer öğrencilerle paylaşılabilir

8.   Ek çalışmalara rehberlik edin

Ders sonu faaliyetlere (daha fazla düşünme, okuma, diğer kaynaklar, uygulama, grup çalışması, vb.) yönelik öneriler getirin

 

ÖĞRENCİLERİN DERS KATILIMINI SAĞLAMA
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Bir yanıt bırak

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.